1. Jonwayne ft. Quelle Chris & Zeroh — "World Championship Karate Champion" (AUDIO).

    Jonwayne-World-Championship-Karate Champion-Quelle-Chris-Zeroh

    (Art: by Gangster Doodles )

    Wayniac Monday Numero 6. This is mean like Cobra Kai sensei.


  2. You might wanna peep...